На 24 април 2024 г. в БСК се проведе семинар на тема „Зелената сделка – възможности за конкурентоспособна индустрия“, организиран от БСК и ЕРРА.

Целта на семинара бе да провокира дискусия по проблеми, свързани с подобряване на условията за развитие на индустрията при отчитане на европейското хоризонтално законодателство, свързано със зелената сделка и устойчивостта.

Бяха обсъдени предизвикателствата и възможностите пред конкурентоспособността на националната индустрия за постигането на целите за 2040 г.

В събитието се включиха мениджъри и експерти от различни бизнеси и представители на браншови организации. Експертите на ЕРРА – Меглена Михова, Първолета Лулева и Силвия Бакърджиева акцентираха върху няколко области на действие:

  • Развитие на кръговата икономика в управлението на химикалите;
  • Стратегическата рамка на ЕС за кръгова икономика;
  • Ключови фактори за ускорено преминаване към кръгова икономика;
  • Мерки за постигане на целите за кръговост;
  • Пътека на преход за химическата промишленост (TPCI), януари 2023 г.;
  • Химическо рециклиране;
  • Стратегията на ЕС за текстила: фундаментална трансформация;
  • Новостите спрямо старите правила за екодизайн;
  • Климатична цел на ЕС до 2040 г. и енергиен преход към нисковъглеродна икономика

По време на семинара бяха дадени отговори на редица въпроси на представителите на бизнеса и бе коментирано значението на представяне на позиции пред европейските институции в процеса на обсъждане на проектите на директиви и регламенти. С особено внимание беше представена и възможността за финансиране на демонстрационни проекти и такива за ранно внедряване на индустриални решения за нулеви емисии и иновативно чисто технологично оборудване пред финансиращите европейски структури.

На следващото съвместно събитие с ЕРРА ще бъде дискутиран Механизмът за корекция на въглеродните емисии на границите (CBAM) въведен с регламент (ЕС) 2023/956 от 10 май 2023 г, чиято цел е да се предотврати рискът от изместване на въглеродни емисии.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ЕРРА е специализирана консултантска компания, основана в Брюксел през 1987г., с утвърдено име, богат опит и експертиза в политическите и регулаторни процеси на вземане на решения на ЕС. EPPA подпомага бизнеси и правителства при формиране на регулаторната среда, оперирайки в широк спектър от политики в секторите Химикали, Климат и енергетика, Кръгова икономика  и др.