Използването на употребени пластмасови и метални опаковки е тема, по която в България много се говори от години, но направеното не твърде много. Страната все още няма въведена депозитна система, чрез която да се събират организирано отпадъците от този вид опаковки, за да могат после да се преработват и употребят повторно.

Затова и са единици производителите, които вече ползват рециклат в опаковките си, а за да са факт изобщо, това се случва благодарение на инициативи, идващи от бизнеса, а не от държавата.

Машина за бутилки и кенове

При голям интерес от страна на потребителите преди година започна пилотният проект на „Лидл“ и „Кауфланд“, които инсталираха в свои обекти автомати, които поглъщат пластмасови бутилки и кенове, отговарящи на определени изисквания.

Една година по-късно данните на „Лидл България“ показват, че събраните опаковки надхвърлят 18.2 милиона. Това са над 350 тона PET бутилки и над 75 тона алуминиеви кенове.

Произведеният от събраното рециклат (rPet) вече влезе в употреба на един от доставчиците на веригата – бутилиращата компания за вода „Баладаран“, която използва 30% от него в някои разфасовки на водата под собствена марка на веригата – Saguaro.

През май още една компания ще предлага в магазините на търговеца продукта си в бутилки, с вложен в тях 30% rPet. Това е производителят на бира „Болярка“, който ще използва суровината в собствените марки бира на „Лидл“ – DEEP и Argus.

Моделът „от бутилка в бутилка“ е нагледен пример за работеща кръгова икономика, при която многократното използване на един и същи материал води до спестяване на ресурси и по-ниски въглеродни емисии. Вярваме, че това е правилният път – в по-ранна или по-късна фаза да се ангажират повече производители, които имат технологичната готовност за това, коментират от „Лидл България“ в отговор на въпроси от „Дневник“.

Рециклирай това

Вече в 20 магазина на търговската верига има инсталирани автомати, в които потребителите могат да върнат пластмасови бутилки и кенове, които отговарят на определени изисквания. Ползите от оползотворяването на този отпадък са несъмнени, но на този етап рециклатът струва за единица с 40% повече от стандартната суровина за производство на пластмасови бутилки. В конкретния пример допълнителните разходи се поемат от търговеца.

Това е пилотен проект, който трябва да върви ръка за ръка с въвеждането на депозитна система в България, напомня изп. директор на веригата Милена Драгийска.

От „Болярка“ не успяха да отговорят на въпроси на „Дневник“. От отговорите на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки се разбира, че интересът на бизнеса към използване на рециклат е налице и организацията участва в подготовката на институциите за въвеждането на депозитна система на национално ниво. Посочват, че амбициите на сектора към използването на рециклат предхождат приетите законово ангажименти за оползотворяване на отпадъци от страна на държавата. Въпросът е, че използваните и от самата индустрия PET бутилки, са ресурс, който трябва да бъде събиран в големи обеми, за да може да се ползва пълноценно моделът „бутилка в бутилка“.

От организацията допълват, че за да има събираемост 90% на опаковките, трябва да е налице добре проектираната и основана, финансирана и управлявана от задължената индустрия депозитна система в страната. Това би позволило в кратки срокове да реализираме желания от отговорния бизнес бърз напредък, казва в отговори до „Дневник“ Жана Величкова, изп. директор.

Напомня, че заради изискването на ЕС бутилките да бъдат с трайно прикрепени капачки, което влиза в сила от 3 юли, компаниите инвестират в тази трансформация като при някои това означава и покупката на нови бутилиращи линии за използваните съдове за напитки до 3 литра. Правят се и тестове за изпълнение на изискването за минимално съдържание на рециклат.

Колко рециклат трябва да се влага?

Определеният в законодателството процент на рециклирано съдържание в РЕТ бутилките до 3 литра е минимумът, необходим за съответстващото му прилагане, посочват от асоциацията. „Амбициите на отговорния бизнес в сектора в цяла Европа, а и в България са за напълно кръгови опаковки за произвежданите напитки независимо от използваните за опаковане материали и формати“, допълват от там.

Обясняват, че РЕТ бутилките, както и опаковките от алуминий и стъкло могат да се произвеждат от 100% рециклиран материал.

Откъде да дойде рециклат?

За да се използват в хранителната индустрия, материалите от рециклирана пластмаса, трябва да отговарят на Регламент 2022/1616 на Европейския съюз. Те трябва да са произведени с подходяща технология за рециклиране, като освен изискванията към самата технология, в т.ч. да е преминала успешно през процес на оценка за безопасност, удостоверена с научно становище от Европейския орган по безопасност на храните (ЕОБХ) и да е одобрена от Европейската комисия, обясняват от асоциацията.

Законодателно са поставени и стриктни изисквания към самата използвана за рециклиране суровина. Суровина за рециклат могат да бъдат само отговарящи на изискванията за контакт с храни материали и предмети. В допълнение те трябва да са събрани отделно – или чрез сертифицирана схема за събиране, или от управлявана от един-единствен субект схема за рециклиране, гарантираща, че няма замърсяване. С това не свършват всички изисквания. „Това е напълно обосновано, защото става въпрос за безусловни гаранции за безопасност, които са в основата на цялата хранителна индустрия“, обясняват от асоциацията.

Допълват, че макар пазарът на рециклиран РЕТ да е в процес на развитие, в Европа и в България има установени производители с качество за контакт с храни. Рециклатът от внос също трябва да отговаря на изискванията на този произведен в ЕС. В тази посока по отношение на материалите от химическо рециклиране в момента се дебатират и приемат допълнителни правила. Доуточняват се и методите за верификация и изчисление на рециклираното съдържание. „Индустрията активно участва в дискусиите и отстоява създаването на необходимите предпоставки, за да могат предприятията да отговорят на новите изисквания“, казва от асоциацията.

Дневник