Хартиените сламки не са точно това екологично решение, на което мнозина се надяваха. Според нови изследвания тези алтернативи за преглъщане […]
Въпреки че повечето биоразградими пластмаси са направени от биомаса като нишестета и растителни остатъци, те могат да бъдат направени и […]
Общинската смет включва отпадъците от домакинства и предприятия. Тя съставлява около една десета от общо 2,5 млрд. тона отпадъци, генерирани […]
В рамките на само няколко десетилетия производството на пластмаса по света нарасна скокообразно ‒ от 1,5 млн. тона през 1950 […]
Българската стопанска камара напомня на заинтересованите лица, че във връзка с изпълнение на разпоредбите на чл.31 от Наредба за намаляване на […]
Въпроси, отговори и важни факти за разделното събиране на пластмасови опаковки в България Темата накратко Нивата на рециклиране на пласмаси […]
Темата накратко Нивото на пластмасмасовите отпадъци расте експоненциално бързо. Ако темпът се запази, до 2050 г. на повърхността на планетата […]
В част първа разгледахме как да изхвърляте разделно хартиени, пластмасови, метални и стъклени отпадъци от опаковки. В настоящата статия продължаваме да ви […]
Разделното изхвърляне на отпадъците е част от съвременния живот и започва с осъзнатото решение за личното участие на всеки от […]
Знаете ли, че всеки тон рециклирана хартия спасява 13 дървета, а 1 килограм рециклирана хартия спестява използването на 32 литра […]