ПЛАСТИК ПАКТ БЪЛГАРИЯ е партньорска платформа, отворена за присъединяване на всички организации, институции и компании, споделящи целите и намеренията на учредителите.
ПЛАСТИК ПАКТ БЪЛГАРИЯ ще стимулира създаването на устойчиви работни места и нови възможности в дизайна на продуктите, алтернативни бизнес решения и кръгови модели.
Ако споделяте целите и намеренията на „ПЛАСТИК ПАКТ БЪЛГАРИЯ“, можете да се присъедините към платформата, като попълните приложеното писмо за подкрепа и го изпратите на адрес ios@bia-bg.com.
Всеки от нас носи своята отговорност за намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда, както и да стимулира обществената подкрепа за тази кауза.