Кампания за почистването на Пирин ще се състои на 12 и на 16 август. Доброволци ще почистят пространствата около хижа „Гоце […]
Конкурс за видеоклип на тема „Аз събирам разделно отпадъци от опаковки“ организират Община Стара Загора и Организация по оползотворяване на […]
Българска стопанска камара е партньор на Клуб Икономика 2000 (неправителствена организация в обществена полза) при изпълнението на проект “Кръгова икономика за устойчиво […]
Представяне на резултатите от изследването за социално-икономическия отпечатък на безалкохолната индустрия върху българската икономика, ще се проведе на 30 май 2022 […]
Семинарът „Кръгова икономика – добри практики“ е вторият модул от проекта „Кръгова икономика за устойчиво бъдеще – гражданското общество в […]
Официално представяне на инициативата „ПЛАСТИК ПАКТ България“ ще се състои на 11 април 2022 г., от 10:30 часа, в конферентната […]