Нашите цели:

.1

Идентифициране и елиминиране на проблематични и ненужни опаковки чрез редизайн, иновации и алтернативни модели на доставка

.2

100% от пластмасовите опаковки да бъдат рециклируеми, да могат да бъдат употребявани повторно, където е подходящо, или да бъдат компостируеми, като това да е изключение при ясно дефинирани предпоставки

.3

Ефективна подкрепа на системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки, тяхното сортиране и рециклиране за постигане на най-малко 55% рециклиране от пуснатите на пазара пластмасови опаковки, декларирани към организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки

.4

Стремеж към постигане на средно 30% рециклирана пластмаса в опаковките от пуснатите на пазара в съответствие със законовите и технологичните изисквания и когато това е практически възможно за съответните продукти

.5

Повишаване на информираността и ангажираността на потребителите в областта на повторната употреба, разделното събиране, рециклирането и намаляване на замърсяването с пластмаси

Актуално

Около 3000 ученици от 7 хасковски училища събраха над 1.8 тона рециклируеми отпадъци от опаковки, съобщиха от Общината. Те са взели участие в проведените 174 еко-урока в рамките на второто издание […]
Цветанка Тодорова, председател на УС на Браншова асоциация Полимери (БАП), в предаването „В развитие“ на Bloomberg TV Единствено натиск от клиентите и законови норми могат да мотивират производителите на пластмасови опаковки […]
В част първа разгледахме как да изхвърляте разделно хартиени, пластмасови, метални и стъклени отпадъци от опаковки. В настоящата статия продължаваме да ви информираме как Столична община организира събирането, извозването и преработката на различните […]

Учредители: