• Мерките обхващат целия жизнен цикъл на опаковките
  • По-малко опаковки, по-малко отпадъци, ограничения за определени формати опаковки
  • Някои видове пластмасови опаковки за еднократна употреба ще бъдат забранени от 1 януари 2030 г.
  • Всеки европеец генерира почти 190 кг отпадъци от опаковки годишно

В сряда Европейският парламент прие нови мерки, насочени към това опаковките да станат по-устойчиви и да се намалят отпадъците от опаковки в ЕС.

Регламентът, чиято цел е да се противодейства на постоянно нарастващите отпадъци, да се хармонизират правилата на вътрешния пазар и да се стимулира кръговата икономика, беше одобрен с 476 гласа „за“, 129 гласа „против“ и 24 гласа „въздържал се“. 

Намаляване на опаковките и ограничаване на определени видове опаковки

Правилата, договорени предварително със Съвета, включват цели за намаляване на опаковките (5% до 2030 г., 10% до 2035 г. и 15% до 2040 г.) и изискване към страните от ЕС да намалят по-конкретно количеството на отпадъците от пластмасови опаковки. За да се намалят ненужните опаковки, се определя максимален дял на празното пространство от 50% за груповите и транспортните опаковки и за опаковките за електронна търговия; производителите и вносителите също така ще трябва да гарантират, че теглото и обемът на опаковките са сведени до минимум.

Някои видове пластмасови опаковки за еднократна употреба ще бъдат забранени от 1 януари 2030 г. Сред тях са опаковките за необработени пресни плодове и зеленчуци, опаковките за храни и напитки, които се пълнят и чието съдържание се консумира в кафенета и ресторанти, единичните порции (например за подправки, сосове, сметана, захар), мини опаковките за тоалетни принадлежности в места за настаняване, както и много тънките пластмасови торбички за пазаруване (под 15 микрона).

За да се предотвратят неблагоприятните последици за здравето, текстът включва забрана за употребата на т.нар. „вечни химикали“ (пер- и полифлуороалкилирани съединения или PFAS) над определени прагове в опаковките, предназначени за контакт с храни.

Насърчаване на повторната употреба и повторното пълнене

За 2030 г. са предвидени конкретни цели за повторна употреба на опаковките за алкохолни и безалкохолни напитки (с изключение например на мляко, вино, ароматизирано вино, спиртни напитки), транспортните и търговските опаковки, както и груповите опаковки. При определени условия държавите членки могат да предоставят петгодишна дерогация от тези изисквания.

Крайните дистрибутори на напитки и храна за вкъщи ще трябва да предлагат на потребителите възможността да си носят собствен съд. Те също така ще трябва да положат усилия до 2030 г. да предлагат 10% от продуктите в опаковки за многократна употреба.

Рециклируеми опаковки, по-добро събиране и рециклиране на отпадъци

Съгласно новите правила всички опаковки (с изключение на тези от лека дървесина, корк, текстил, каучук, керамика, порцелан и восък) трябва да могат да се рециклират при спазване на строги критерии.

Мерките включват и минимални цели за рециклирано съдържание на пластмасовите опаковки и минимални цели за рециклиране според теглото на отпадъците от опаковките.

В срок до 2029 г. трябва да се постигне целта за разделно събиране на 90% от пластмасовите и металните съдове за напитки за еднократна употреба (до три литра) – чрез системи за връщане на празни опаковки и възстановяване на депозита за тях или чрез други решения, които гарантират постигането на целта за събиране на отпадъци.

Цитат

Докладчикът Фредерик Рийс (Renew, Белгия) заяви: „За първи път в законодателството в областта на околната среда ЕС поставя цели за намаляване на опаковките, независимо от използвания материал. Новите правила насърчават иновациите и включват изключения за микропредприятията. Забраната на т.нар. „вечни химикали“ в опаковките на храните е голяма победа за здравето на европейските потребители. Сега призоваваме всички промишлени сектори, страните от ЕС и потребителите да дадат своя принос в борбата срещу прекомерните опаковки.”

Следващи стъпки

Съветът трябва официално да одобри споразумението, преди то да може да влезе в сила.

Контекст

През 2018 г. опаковките са генерирали оборот от 355 милиарда евро в ЕС. Те представляват все по-голям източник на отпадъци, като общият им обем в ЕС се е увеличил от 66 милиона тона през 2009 г. до 84 милиона тона през 2021 г. Всеки европеец е генерирал 188,7 кг отпадъци от опаковки през 2021 г. – цифра, която се очаква да нарасне до 209 кг през 2030 г., ако не бъдат взети допълнителни мерки.

С приемането на това законодателство Парламентът отговаря на очакванията на гражданите за изграждане на кръгова икономика, избягване на отпадъците, постепенно премахване на неустойчивите опаковки и справяне с използването на пластмасови опаковки за еднократна употреба, както е посочено в предложение 5, точки 1, 3, 4 и 5, предложение 11, точки 1 и 4 и предложение 20, точка 3 от заключенията на Конференцията за бъдещето на Европа.