Мерките обхващат целия жизнен цикъл на опаковките По-малко опаковки, по-малко отпадъци, ограничения за определени формати опаковки Някои видове пластмасови опаковки […]