Министерство на околната среда и водите работи за въвеждане на депозитната система от отпадъци от опаковки през 2026 г. Според […]