В част първа разгледахме как да изхвърляте разделно хартиени, пластмасови, метални и стъклени отпадъци от опаковки. В настоящата статия продължаваме да ви […]
Разделното изхвърляне на отпадъците е част от съвременния живот и започва с осъзнатото решение за личното участие на всеки от […]