77 % от гражданите на ЕС биха предпочели да поправят устройство, вместо да си купят ново Потребителите трябва да могат […]
Въпреки, че бележи значителен напредък, разделното събиране на опаковките (вкл. пластмасовите) и тяхното рециклиране трябва да стане по-ефективно и да […]